Kyyn purema

Kyykäärme on ainoa Suomessa asuva myrkyllinen luonnonvarainen käärme. Tyypillisesti kyy liikkuu alkukesästä lämmitellessään kuivassa, kangasmaisessa maastossa. Lämpimämmällä säällä se saalistaa jyrsijöitä peitteisemmässäkin maastossa ja pelloilla. 

Vaikka kyy onkin arka ja varovainen, saattaa se kuitenkin uhattuna puolustautua myrkkyhampaiden avulla. Puremisen yhteydessä myrkkyhampaista tulee kyyn koosta ja iästä riippuen eri määrä myrkkyä. Jos kyy on esimerkiksi käyttänyt myrkkyä lähiaikoina, saattaa myöhemmässä puremassa tulevan myrkyn määrä olla selvästi vähäisempi.

Kyynpureman oireet

Kyyn myrkky joutuu puremisen yhteydessä ihonalaiskudokseen, jossa se aiheuttaa turvotusta ja kudostuhoa. Pureman mukana käärmeen suusta koiraan päässeet bakteerit saattavat myöhemmässä vaiheessa aiheuttaa ihon- ja ihonalaiskudoksentulehduksia.

Kyyn pureman oireet ovat kivun, shokin ja tulehduksen aiheuttamia. Ihminen näkee koiransa tällöin mahdollisesti oksentelevan, saavan horjumis- tai kipukohtauksia, olevan levoton, apaattinen jne. Purema-alue myös turpoaa jonkinasteisesti. Erityisesti pään- ja kaulanalueen turvotukset allergisen reaktion vuoksi saattavat olla hengenvaarallisia, koska ne vaikeuttavat hengittämistä.

Kyynpureman ensiapuohjeita: koira ja purema-alue tulee pitää paikallaan. Tällainen immobilisointi hidastaa myrkyn leviämistä laajemmalle alueelle ja hidastaa purema-alueen turpoamista. Mielellään koira kannattaa kantaa tai liikuttaa mahdollisimman vähän autolle tai muulle kuljetusvälineelle mentäessä. Koira pyritään pitämään myös viileässä, jolloin myrkky leviää hitaammin. Koira toimitetaan eläinlääkärin hoitoon. Kyytablettia käytetään joskus, mutta nykytietämyksen mukaan kortisoni itsessään ei ole keskeinen hoito.

Kyynpureman hoito

ähtökohtaisesti jokaisen kyynpureman yhteydessä kannattaa koiran kanssa alkaa siirtymään eläinlääkärin vastaanoton suuntaan. Mikäli oireet ovat minimaaliset, saattaa koira vastaanotolle päästyään olla täysin normaali, lukuun ottamatta esim. puremakohdan lievää turvotusta. Huonommassa tapauksessa koira saattaa mennä tajuttomaksi ja kärsiä hengitysvaikeuksista shokin tai turvotusten vuoksi. Vaikeassa tapauksessa on hyvä, että koira tuodaan mahdollisimman pian pureman jälkeen vastaanotolle. Koiran kyynpureman hoitotavoitteet eläinlääkärillä ovat hengittämisen varmistaminen ja verenpaineen ylläpito.

Turvallista kesää toivottaa,
Matti Rinnekangas
eläinlääkäri

Rekisteri- ja tietosuojaseloste - Prima Pet PremiumVerkkopalvelut: Mediasignal