Kuinka tunnistat ja voit vähentää koirasi stressiä

Koiran hyvinvoinnin perusta on sen perustarpeiden tyydyttäminen, ja monet ongelmat saavatkin alkunsa siitä, jos koira ei pääse toteuttamaan perustarpeitaan. Näitä ovat mm. syöminen, juominen, liikunta, lepo, leikkiminen, sosiaaliset suhteet, saalistaminen, pureskelu, kaivaminen, haukkuminen ja lisääntyminen. Ihmisen ja koiran tarpeet eivät aina kuitenkaan kohtaa, mikä voi aiheuttaa ristiriitatilanteita.

Mitä stressi on?

Sana stressi kuulostaa pahalta. Se on kuitenkin aivan normaali tila ja lyhytaikainen valmiustilan kohoaminen on luonnollista ja tarpeellista.

 • Lisämunuaiset erittävät vereen stressihormoneita, mm. kortisolia ja adrenaliinia.
 • Hermoston toimintan tehostuu sekä koiran verenpaine ja sydämen syke nousee.
 • Koiran valppaustaso nousee, jolloin se jaksaa toimia pidempään, ei tunne kipua ja on itsevarmempi.
 • Näiden muutosten avulla koira pystyy oppimaan uusia asioita, ottamaan itsestään kaiken irti, selviytymään mahdollisista tappelutilanteista ja tarpeen vaatiessa myös pakenemaan. 

Stressin aiheuttama suoritustason lasku

Lyhytkestoinen, hyvä stressi, auttaa koiraa vaikeissa tilanteissa, mutta stressaantunut koira tuntee aina myös ahdistusta. Esimerkiksi toisen koiran ohittamisesta ja remmirähjäämisestä johtuvasaa stressitilanteessa koiran adrenaliinitaso nousee ja se jatkaa nousuaan vielä 2-15 minuuttia ohituksen jälkeenkin. Adrenaliinitasot eivät myöskään laske kovin nopeasti, vaan ne voivat pysyä korkealla vielä 2-6 päivää stressaavan tapahtuman jälkeen. Siksi liian voimakas stressitason kohoaminen voikin romahduttaa suoritustason jopa useiksi päiviksi. Koirasta tulee yliherkkä ja levoton. Se ei pysty keskittymään, kontrolloimaan käytöstään, ajattelemaan eikä päättelemään. Tällöin koira usein reagoi tilanteeseen nähden liian voimakkaasti ja kaavamaisesti. Stressaantunut koira ei myöskään pysty opettelemaan uusia asioita.

Kroonisen stressin vaikutukset koiran elimistöön 

Koiran elimistö kestää hyvin lyhytaikaista, pientä stressitason kohoamista, mutta pitkäkestoinen, krooninen stressi aiheuttaa vähitellen muutoksia koiran elimistössä ja koira saattaa sairastua henkisesti tai fyysisesti.

 • Kortisolia erittävät lisämunuaisten kuorikerrokset paksuuntuvat ja koiran vereen erittyy jatkuvasti liikaa kortisolia
 • Kortisoli nostaa verenpainetta ja verensokeria sekä vaikuttaa uni-valverytmiin.
 • Voi hidastaa sukupuolihormonien toimintaa ja aiheuttaa ruuansulatusongelmia, oppimishäiriöitä, keskittymiskyvyn puutetta tai jopa immunologisia häiriöitä.

Kuinka tunnistat koiran stressin?

Kun koira on stressaantunut, se voi ilmetä hyvin monella tavalla. Lisäksi eri koirat reagoivat stressiin eri tavoin.

Koiran stressioireet voivat olla esimerkiksi:

 • Koira läähättää
 • Koira kuolaa
 • Pureskelee tai nuolee itseään
 • Raapii, vinkuu, ripuloi tai tekee tarpeensa sisälle
 • Tuhoaa tavaroita yksin ollessaan
 • Pelkää yhtäkkisiä tapahtumia ja ääniä
 • Menettää ruokahalunsa
 • Haukkuu tai vapisee 
 • Turkin pinnalle nousee selvä hilsekerros

Normaalisti koira reagoi tekemällä vain jotakin näistä asioista tai korkeintaan muutamia, ei kaikkia. Myös jos koira on koko ajan levoton, ahdistunut, pelokas ja hermostunut, sen voidaan hyvällä syyllä olettaa kärsivän stressistä. Stressaantuneet koirat kärsivät usein myös erilaisista terveysongelmista, kuten ihottumista ja infektioista.

Pitkäänjatkunut stressi voi aiheuttaa koirilla myös pakonomaista käytöstä, kuten hännän jahtaamista. Vakavan, pitkäkestoisen stressin oire voi lopuksi olla koiran vetäytyminen ja haluttomuus tehdä yhtään mitään. Koiran, joka stressaantuu ympäristöstään voi nähdä myös käyttävän rauhoittumissignaaleita (esim. suupielten nuoleskelu, haukottelu, itsensä rapsuttelu ja ravistelu) helpottaakseen stressiä.

Mikä voi aiheuttaa koirille stressiä?

Koirille niiden ympäristö on hyvin tärkeä ja monet koiria stressaavat asiat ovatkin ympäristöllisiä. Lemmikkikoirat ovat kuitenkin kesyyntymisen eli domestikaationsa aikana oppineet sopeutumaan todella hyvin erilaisiin ympäristöihin. Se mikä koiraa stressaa, on kuitenkin hyvin yksilöllistä. Kyse on siitä, miten kukin koira kokee ympäristönsä ja mitä se pitää reagoimisen tai huomion arvoisena. Tässä on myös rotukohtaisia eroja riippuen siitä, mihin tehtävään koirarotu on alunperin jalostettu. Yleisesti voidaan sanoa, että paimenkoirat ja jotkut lintukoirat ovat alttiimpia stressille.

Tavallisin syy koiran stressiin on antaa tällaisen vilkkaan, sosiaalisesti kehittyneen ja älykkään eläimen, kuin koiran tylsistyä ja turhautua. Koira voi kuitenkin stressaantua myös liikavirikkeisyydestä. Tämä aiheutuu usein liiallisista metsästys- ja taisteluleikeistä sekä liiasta harjoittelusta. Pitkäaikaista stressiä voivat aiheuttaa myös nälkä ja jano, sopimaton ruoka, jatkuvat muutokset elinoloissa, asumispaikassa tai perheen kokoonpanossa, matkustaminen, sosiaalinen eristäminen sekä tilanahtaus. Joskus koira voi olla myös luonteeltaan niin arka, pelokas, alistuva tai miellyttämisenhaluinen, että se aiheuttaa sille stressiä.

Koirat voivat kokea myös ahdistusta ja pelkoa, kuten me ihmisetkin. Koirat eivät välttämättä ahdistu samoista asioista tai pelkää samoja asioita kuin me, mutta ne aiheuttavat koirille kuitenkin stressiä. Yleisesti koirilla tavataan yksinjäämisen aiheuttamaa eroahdistusta sekä ampumisen, ukkosen ja ilotulitusten aiheuttamaa ääniarkuutta. Myös huono suhde omistajaan voi saada koiran stressaantumaan. Tällöin ei tarvitse aina olla kyse kaltoinkohtelusta, vaan omistaja voi myös tietämättömyyttään aiheuttaa koiralle epävarmuuden tunteen siitä kuka määrää ja mitä tehdään. Näin tapahtuu usein, kun omistaja ei aseta koiralle selviä rajoja.  Joskus stressiä voi aiheuttaa tarpeettoman kovakourainen tai koiran ymmärryskyvyn rajat ylittävä koulutus. Koira voi lisäksi stressaantua kivusta, ristiriitaisista tunteista tai tuntiessaan itsensä uhatuksi. Ne saattavat stressaantua myös jännityksestä tai kiihtymyksestä, kuten uroksen haistellessa kiimaista narttua.

Kuinka voit auttaa stressaantunutta koiraa?

Vaikka koira kärsii stressistä, on huojentava tietää, että koiran stressiä voidaan alentaa. Ensin täytyy kuitenkin pyrkiä selvittämään stressin perimmäinen syy eli se tilanne missä stressin oireet alkavat. Stressin syyn selvittäminen ei kuitenkaan pelkästään riitä. Stressin aiheuttaja tulisi myös pyrkiä poistamaan. 

Koiran elämässä kaiken perusta on sen perustarpeiden tyydyttäminen ja sen suhde omistajaansa. Rauhallinen, johdonmukainen ja positiivinen johtaja, koiran mahdollisuus toteuttaa itseään sekä rutiinit antavat koiran elämälle turvalliset puitteet. Helposti stressaantuvan koiran kohdalla on tarpeen muuttaa sen ympäristöä ja elämäntyyliä. Koiran tulee saada tarpeeksi, mutta ei liikaa liikuntaa. Koira tarvitsee myös 12-16 tuntia hyvää unta päivässä. Lisäksi koiran virikkeistäminen estää ja voi jopa auttaa poistamaan koiralle jo syntyneitä käytösongelmia, sillä niiden taustalla on monesti voimakas, tyydyttämätön käyttäytymistarve. Virikkeistämisessä pyritään antamaan eläimelle mahdollisuus toteuttaa synnynnäisiä käyttäytymistarpeitaan (esim. jäljestäminen ja paimentaminen). Aktivoinnin idea on puolestaan tarjota koirille aivojumppaa (erilaisten temppujen opettaminen ja pulmien ratkaisu), jotta ne saisivat ulkoilun lisäksi edes jotain tekemistä eivätkä vain makaisi kotona lähes koko vuorokautta. Tarjotessaan virikkeitä ja aktivointia koiralleen, omistajan suhde koiraan paranee samalla. Ihminen pääsee myös syvemmälle koiran maailmaan ja oppii uutta sen käyttäytymisestä, kielestä ja tarpeista.

 • Mikäli koira ei tule esimerkiksi toimeen perheessä, jossa on useampia koiria, on sille parasta etsiä koti, jossa se saa olla ainut koira.
 • Vältä adrenaliinitasoja nostavien pallo- ja vetoleikkien leikkiminen.
 • Jos koira puolestaan ahdistuu ja stressaantuu vieraista ympäristöistä, koiran kanssa on paras pysytellä tutuilla reiteillä.
 • Kipu ja erilaiset sairaudet voivat myös aiheuttaa stressiä, joten muista käydä kysymässä apua myös eläinlääkäriltäsi.

Totuta koira uusiin tilanteisiin ja paikkoihin pikkuhiljaa

Jos koira joutuu aina välillä stressaavaan tilanteeseen, itse tilannettakin voidaan helpottaa. Jos koira ahdistuu ja stressaantuu jostakin asiasta tai paikasta, se voidaan jo etukäteen totuttaa sietämään tätä asiaa tai paikkaa. Jos koira pelkää vaikkapa eläinlääkäriä, niin paras ratkaisu olisi käydä eläinlääkäriasemalla tutustumassa ja vaikkapa syömässä nameja ilman varsinaista käyntiä eläinlääkärin vastaanotolla. Näin koira saisi paikasta positiivisia kokemuksia.

Jos stressaava tilanne tulee kuitenkin yllättäen ja esimerkiksi jalkakäytävällä tulee vastaan toinen koira, johon oma koira tuntuu reagoivan, kannattaa vaihtaa suuntaa tai pyrkiä ohittamaan toinen koira kaartamalla. Stressaavassa tilanteessa myös jonkun helpon, koiralle tutun ja opitun asian tekeminen voi anta koiralle muuta ajateltavaa ja näin rauhoittaa sitä. Koiraa stressaavassa tilanteessa tärkeintä on kuitenkin oma rauhallinen ja johdonmukainen käytös sekä omat rauhoittavat signaalit. Koiraa ei myöskään kannata pakottaa tekemään tai kohtaamaan asiaa jota se pelkää, eikä koiraa missään nimessä tule rangaista.

Eroahdistus

Eroahdistusta potevan koiran ahdistuksen ja stressin vähentämiseksi vaaditaan usein pitkä, aikaavievä ja tarkka koulutusohjelma, jossa koira totutetaan olemaan pikkuhiljaa yksin. Joskus eroahdistusta poteva koira saattaa tarvita lääkehoitoa koulutusohjelman alkamisen tueksi. Myös koviä ääniä ja esimerkiksi ilotulituksia pelkäävää koiraa voidaan totuttaa ja siedättää ääniin soittamalla näille koirille alkuun ihan hiljaisella näitä ääniä ja lisäämällä äänenvoimakkuutta, kun koira on tottunut hiljaisempaan ääneen. Jos koira ahdistuu ja stressaantuu ukkosesta ja ilotulituksista, koiralle kannattaa valmistella mahdollisesti jo etukäteen rauhallinen makuupaikka ikkunattomaan huoneeseen eikä koiraa tulisi yrittää rauhoitella rapsutuksin. Tämä saattaa vain lisätä koiran ahdistusta. Lisäksi markkinoilta löytyy nykyään luonnonmukaisia ja turvallisia vaihtoehtoja koiran erilaisten levottomuuksien, ahdistusten ja stressin helpottamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi Thundershirt-paita, jonka toiminta perustuu jatkuvaan hellään paineeseen, joka luo turvallisuuden tunnetta ja rauhoittaa koiraa tilanteessa, jossa se kokee itsensä ahdistuneeksi, Rescue Remedy -kukkatipat, jotka luonnollisesti hillitsevät rauhattomuutta ja jännittyneisyyttä sekä erilaiset feromoniliuokset ja -haihduttimet, jotka tyynnyttävät koiraa pelottavissa ja uusissa tilanteissa. Myös koirahierontaa voidaan käyttää erilaisissa stressi ja jännitystiloissa rentouttamaan koiraa.

Yhteenveto 

Koiralla on ainutlaatuinen kyky sopeutua erilaisiin tilanteisiin, mutta kaikella on rajansa. Kun koira ei enää pysty olemaan oman luonteensa ja persoonallisuutensa mukaisesti, se kertoo meille, että jokin on vialla siinä elinympäristössä, jonka me sille tarjoamme. Muuttuneesta käytöksestä, jota pidämme hankalana, voimme myös päätellä, että koira tarvitsee apua. On meistä itsestämme kiinni, miten käsittelemme tätä ongelmaa. Mutta muista, että stressikoiralla on aina toivoa!

Jenita Pärssinen
Ft, koiranomiopiskelija

Rekisteri- ja tietosuojaseloste - Prima Pet PremiumVerkkopalvelut: Mediasignal